Nowa ilość punktów karnych

Oprócz zmian w taryfikatorze mandatowym jakie nastąpiły wraz z początkiem stycznia, w tym roku czeka nas jeszcze jedna rewolucyjna zmiana. Dotyczyć będzie ona uaktualnionego taryfikatora punktów karnych oraz zasad ich dotyczących. Nadchodzące zmiany będą obowiązywać już od września

Zmiany w taryfikatorze – wrzesień 2022

Wraz ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi wysokości mandatów zostały wprowadzone zmiany dotyczące taryfikatora punktów karnych. Zmiana wchodzi w życie dnia 17 września 2022. Od tej zmienią się również zasady przedawniania się punktów – na ich anulowanie trzeba będzie czekać 2 lata od daty popełnienia wykroczenia, a nie rok jak ma to miejsce dotychczas.

Nowe przepisy przewidują 15 punktów karnych dla kierowców którzy dopuszczają się:

 • popełnienia przestępstwa drogowego,
 • kierowania w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka działającego podobnie,
 • kierowanie pod wpływem środków odurzających.
 • wyprzedzania na miejscu przejścia dla pieszych oraz przed nim,
 • omijanie pojazdów, które zatrzymały się by ustąpić miejsca pieszym,
 • przekroczenia prędkości o 50 km/h i więcej w obszarze zabudowanym,
 • nieudzielenia pomocy poszkodowanym w wypadkach,
 • nieprzestrzegania zakazu wyprzedzania w miejscach przejazdów rowerowych,
 • niezatrzymanie pojazdu gdy przez jezdnię przechodzi niepełnosprawny identyfikujący się specjalnym znakiem

Po 10 punktów karnych przewidzianych jest dla kierujących, którzy:

 • łamią zakaz zawracania na drogach ekspresowych i autostradach
 • przekraczają dopuszczalną prędkość od 31 do 40 km/h
 • wjeżdżają na przejazd kolejowy mimo braku miejsca na jego opuszczenie
 • przewożą pasażerów pojazdem do tego nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym

Dotkliwe mogą być także przewinienia drogowe za które możemy „zgarnąć” mniejszą liczbę punktów. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie można będzie już zredukować liczby punktów poprzez specjalne szkolenie w WORDzie lub MORDzie.

Utrata prawa jazdy za przekroczenie maksymalnej liczby punktów karnych pozostaje bez zmian. Dla nowych kierowców nadal jest to 20 punktów, a dla kierowców z dłuższym niż 2 lata stażem – 24 punkty.

Wszystkie przepisy drogowe jak i te, których dotyczą wrześniowe zmiany dostępne są w treści Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.