Uniknięcie kary za brak OC

Na właścicieli samochodów, którzy zawarli obowiązkowego ubezpieczenia OC instytucja jaką jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada srogie kary. W 2023 roku dla samochodów osobowych jest to niebagatelna kwota w wysokości aż 7200 zł. Co możemy zrobić aby uniknąć dotkliwej kary za brak ubezpieczenia?

Kary z UFG za brak ubezpieczenia OC

Do braku automatycznego przedłużenia polisy OC może dojść w określonych przypadkach. Dwie z nich dotyczą sytuacji, kiedy to stajemy się nowymi posiadaczami pojazdu – poprzez nabycie samochodu drogą kupna lub otrzymania pojazdu w drodze darowizny lub spadku. Jeśli więc nabyliśmy prawo własności do samochodu którymś z tych sposobów, może dojść do sytuacji, gdzie niedopilnowanie terminów w odpowiednim czasie, będzie skutkowało brakiem OC.

Kolejną możliwością jest korzystanie z krótkoterminowego ubezpieczenia OC – przy takiej opcji również nasza polisa nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu.

Do takiego stanu rzeczy, jak brak przedłużenia OC może dojść jeszcze jedną drogą – kiedy to korzystając z płatności ratalnych, któraś ze składek nie została opłacona.

film Moto Doradcy o tym w jaki sposób uniknąć kar za brak ubezpieczenia samochodu

Temat sytuacji, w których zazwyczaj dochodzi do tego, że obowiązkowa polisa OC nie zostaje zawarta mówi w swoim filmie Moto Doradca. Wspomina on także o skuteczności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w nakładaniu kar za brak OC pojazdu. Wg informacji podanych w filmie jest ona całkiem spora i wynosi 75% – a więc szansa na uniknięcie kary statystycznie rzecz biorąc nie jest wysoka.

Klip Waldka na YouTube nagrywany był co prawda w 2021 roku, lecz oprócz wysokości kar (5600 zł w 2021r. i 6200 zł w 2022r. oraz 7200 w 2023r.) w temacie odpowiedzialności za brak OC nie zmieniło się nic, a więc przedstawione fakty są nadal aktualne.

Co zrobić aby uniknąć kary?

Warto jest zadbać o to, aby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wymierzył dla nas kary za ważnego ubezpieczenia auta. Aby uchronić się od przykrych konsekwencji finansowych w postaci kary administracyjnej z UFG za brak ważnej polisy OC pojazdu, możemy dokonać kilku czynności. Odpowiednio wcześnie podjęte działania zapobiegną następstwom ewentualnych przyszłych zdarzeń związanych z ukaraniem za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – czyli popularnie mówiąc ubezpieczenia OC.

Przedłuż polisę OC w terminie

To trywialny, ale niezwykle skuteczny sposób. Oczywistym jest, że jeśli do przedłużenia obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej dojdzie w terminie, UFG nie będzie miał podstawy co do nałożenia na nas kary za jej brak. Zdarzają się sytuacje, w których z ważnych powodów nie możemy tego dokonać, jednak w wielu wypadkach wynika to z naszego zaniedbania i zaangażowania w to, aby dopilnować ciążących na nas obowiązków związanych z posiadaniem pojazdu. Warto traktować je naprawdę poważnie, właśnie z powodu opisywanych w artykule kar. Często przez zwykłe zwracanie większej uwagi na formalności związane z samochodem możemy zapobiec tego typu sytuacjom.

Sprzedaj lub zezłomuj pojazd

Jeśli z jakiegoś względu sam nie chcesz przedłużać obowiązkowego ubezpieczenia OC, pozbądź się auta w terminie trwania aktualnej polisy. Skutecznym sposobem na zniesienie obowiązku przedłużenia OC jest sprzedaż samochodu lub jego złomowanie. Pamiętaj jednak, że aby powyższe czynności były wiążące prawnie, musisz posiadać odpowiednie dokumenty. Jeśli chodzi o sprzedaż auta musisz posiadać umowę jego sprzedaży, a w przypadku gdy złomujesz samochód – zaświadczenie o demontażu pojazdu. Niezależnie czy sprzedajesz pojazd prywatnie, czy korzystasz z usług skupu aut czy też auto złomu, formalności, których dokonujesz muszą odbywać się legalnie. Wybierz więc usługi firm, których jesteś pewien, nie powierzaj ich szybkim handlarzom skupującym auta hurtowo, którzy później porzucają je w „lesie” czy innym miejscu, gdzie odbywa się to niezgodnie z prawem.

Napisz wniosek do UFG o umorzenie

Jeśli znajdujesz się w kiepskiej sytuacji finansowej możesz zwrócić się z wnioskiem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o rozłożenie kary na raty lub nawet jej całkowite umorzenie. UFG zgadza się na odstąpienie od ukarania niezwykle rzadko, jednak argumentem, który może przyczynić się na Twoją korzyść może być nienajlepsza sytuacja materialna. Dla osób, które rzeczywiście nie mają środków do tego aby pokryć nałożoną karę administracyjną jest to rozwiązanie, które może ich przed tym odroczyć.