Wyrejestrowanie pojazdu w urzędzie

Pewnie w większości przypadków, osoby szukające informacji o wyrejestrowaniu samochodu zainteresowane są dokonaniem tej czynności aby móc wypowiedzieć polisę OC. Umożliwia to otrzymanie zaświadczenia o przyjęciu pojazdu do recyklingu, które wydawane jest w stacji demontażu pojazdów, ale nie jest to jedyna droga do tego by wyrejestrować samochód. Jak więc można wyrejestrować pojazd bez złomowania? Ile kosztuje wyrejestrowanie auta i gdzie możemy to zrobić?

Wyrejestrowanie samochodu

Wyrejestrowania pojazdu może dokonać jego właściciel lub pełnomocnik działający w jego imieniu. Jeśli auto ma współwłaścicieli będziemy również potrzebować ich zgody na dokonanie tej czynności.

Dokumenty, które będą nam potrzebne by złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu to Dowód osobisty lub Paszport, Dowód rejestracyjny oraz Tablice rejestracyjne. Powinniśmy również przygotować kartę pojazdu jeśli takowa była wydana.

Dodatkowo będziemy potrzebować jeszcze odpowiedniego dokumentu w zależności od przyczyny wyrejestrowania samochodu. Jeśli nie jest nią złomowanie auta, możemy jeszcze dokonać tej czynności z następujących powodów:

Trwała utrata pojazdu

Może wyrejestrować samochód bez złomowania jeśli utraciliśmy go w sposób trwały. Do takiej sytuacji może dojść np. wtedy gdy zostało dokonane zniszczenie pojazdu w skutek pożaru. Ten stan rzeczy należy potwierdzić stosownym dokumentem, który wystawi uprawniony rzeczoznawca samochodowy.

Kradzież samochodu

Wyrejestrowanie auta po kradzieży
Wyrejestrowanie auta w wyniku jego kradzieży

Wyrejestrowania pojazdu można dokonać także w przypadku jego kradzieży. Nie będziemy do tego potrzebować potwierdza zgłoszenia kradzieży pojazdu, jednak może okazać się ono bardzo pomocne. Wystarczy bowiem samodzielnie napisane oświadczenie, ale bezwzględnie musimy pamiętać o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać – a więc jego treść musi być zgodna z prawdą.

Kasacja auta zagranicą

kasacja samochodu umożliwia wyrejestrowanie
Złomowanie auta zagranicą umożliwia jego wyrejestrowanie w Polsce

Właściciel pojazdu może wyrejestrować pojazd jeśli posiada dokument stwierdzający dokonanie kasacji pojazdu poza granicami w Polski. Wydane zagranicą zaświadczenie możemy otrzymać złomując auto w zagranicznej stacji demontażu. By Wydział Komunikacji zaakceptował dokument, powinien on być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Gdzie złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu?

Wyrejestrować pojazd możemy w Wydziale komunikacji właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Zwykle magistraty zajmujące się wycofaniem pojazdów z rejestru znajdują się w Starostwach Powiatowych oraz w Urzędach Miejskich.

Aby skutecznie wyrejestrować samochód bez złomowania powinniśmy udać się do urzędu z poprawnie wypełnionym wnioskiem o wyrejestrowanie pojazdu, który będzie zawierał wszystkie wymagane załączniki:

  • Dowód rejestracyjny,
  • Kartę pojazdu,
  • Tablice rejestracyjne,
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

oraz dokument, właściwy dla powodu wyrejestrowania auta. Jeśli nie jest nim złomowanie auta w Polsce, powinniśmy dołączyć:

  • zaświadczenie o kradzieży auta,
  • zaświadczenie o trwałej utracie pojazdulub potwierdzenie kasacji samochodu zagranicą, przetłumaczone na język polski.

Jeśli właściciel pojazdu chce wyrejestrować samochód bez jego złomowania może dokonać tego właśnie w tych określonych przypadkach, jeśli posiada wymagane dokumenty, które potwierdzą zaistniały stan rzeczy.

Wybierając się do Wydziału Komunikacji pamiętajmy aby zadbać o kompletność naszego wniosku o wyrejestrowanie samochodu – zdarza się tak, że zapominając o jedynym z załączników, np. dowodu rejestracyjnego czy karty pojazdu, jego wyrejestrowanie nie będzie możliwe.

Wyrejestrowanie samochodu lub jego zbycie, zwalnia właściciela pojazdu z obowiązku posiadania oc. Nie dotyczy więc nas obowiązek opłacania składek ubezpieczenia. Dzięki temu unikniemy kar z UFG za brak obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych nakładanych na osoby, które nie mają zawartej aktywnej polisy OC na pojazd, który nie został wyrejestrowany.

Podsumowując:
Wyrejestrowanie auta bez jego złomowania może zostać zrealizowane jedynie ściśle określonych przez polskie prawo wypadkach. Z pewnością nie możemy liczyć na żadne proste sposoby, przez które pozbędziemy się zbędnego samochodu de facto go nie złomując. Najbardziej powszechną opcją na wyrejestrowanie auta jest skorzystanie z usług stacji demontażu pojazdów lub przekazanie go do punktu zbierania samochodów – czyli złomowanie właśnie.

Jeśli chce się legalnie zaprzestać przedłużania polisy ubezpieczeniowej i nie płacić składki OC trzeba wyrejestrować pojazd w miejscowym dla Twojego miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji. Do momentu, w którym samochód nie zostanie wykreślony z ewidencji CEPIK nadal będzie na Tobie ciążył obowiązek opłacania ubezpieczenia OC. Brak aktywnej polisy może wiązać się z nałożeniem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny sporych kar.

Ustawa prawo o ruchu drogowym przewiduje możliwość na czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Jednakże nie jest ono równoznaczne z wyrejestrowaniem i nawet gdy je uzyskamy nadal będziemy mieć obowiązek opłacania składek OC.

Przepisy dotyczą każdego rodzaju pojazdów, w tym samochodów osobowych, aut ciężarowych oraz jednośladów.